Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POLÍTICA DE QUALITAT MGS SENIORS

La direcció de cada residència d’MGS Seniors (Riosol SLU, Gerontocat SLU, Explogeron SLU i Gestión de Inmuebles para la Tercera Edad SLU, d’ara endavant, MGS Seniors), com a responsable final de la Política de Qualitat definida, manifesta el seu ferm propòsit d’implantar i mantenir constantment actualitzat un Sistema de Gestió de Qualitat que garanteixi la qualitat dels serveis i les activitats de «Prestació de Serveis Assistencials per a la Cura de Persones Majors en Règim d’estada residencial»

MISSIÓ

La missió d’MGS Seniors es fonamenta en els següents punts:

VISIÓ

Volem arribar a ser la referència dels serveis residencials a les persones grans i ser reconeguts per l’alta qualitat de tots els nostres serveis.

VALORS

MGS Seniors es compromet d’igual manera, al fet que aquesta Política de Qualitat sigui difosa, implantada i mantinguda al dia en tots els estaments de l’organització, sent conscient que només pot aconseguir-se l’objectiu marcat amb la participació i l’esforç de tots els seus membres. La Política de Qualitat serà comunicada de manera verbal a tots els membres de l’empresa, i està exposada en el tauler d’anuncis i pàgina web a la disposició de tot el personal.