Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web d’MGS Seniors (d’ara endavant, la pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti voluntàriament en accedir a la web.

L’usuari, en proporcionar les seves dades de caràcter personal, consent expressament que MGS Serveis per a Seniors, S. A. així com les residències del grup MGS, Riosol SLU, Gerontocat SLU, Explogeron SLU i Gestió d’Immobles per a la Tercera Edat SLU, pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades i per als fins aquí expressats i serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades.

Es posa en coneixement dels usuaris que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adecuades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Seran suprimides quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de supressió.

MGS Seniors manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.

A continuació, trobarà informació detallada sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractamentMGS SERVICIOS PARA SENIORS, S.A.

Riosol SLU

Gerontocat SLU

Explogeron SLU

Gestión de Inmuebles para la Tercera Edad SLU

Finalitat del tractamentFormulari Contacte: atendre la sol·licitud d’informació demandada a través del formulari de contacte.

Enviament i recepció de CV: gestió de procesos de selecció de personal que es trobin habilitats o puguin habilitar-se a la nostra empresa.

Cookies: mantenir el login d’usuari registrat, proporcionar estadístiques associades a l’ús de la pàgina.

Base de legitimacióLa base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari al marcar la/es casella/e d’acceptació.
Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc (*) tenen la consideració de camps necessaris per a gestionar les dades. De no facilitar-os, no serà possible atendre la seva solicitud.

Consulti la nostra política de cookies per a obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament de la web.

Termini de conservacióLes dades de contacte es conservaràn durant el temps necessari per atendre la seva consulta i no se soliciti la seva supressió.

Les dades relatives a informació de currículum es conservaràn durant un termini màxim de dos anys.

Consulti la nostra política de cookies per a identificar la vigència de cada cookie.

Les dades associades a la seva interacció en els perfils corporatius de xarxes socials es conservaràn durant el termini que vostè habiliti en l’esmentada xarxa social a les seves publicacions.

Cessions previstesNo s’han previst cessions de les seves dades a tercers.
Transferències internacionals previstesFem ús dels “Serveis en línia per a empreses” de MICROSOFT CORPORATION amb eines com Office 365, Azure, constituint el seu ús una transferència internacional de dades autoritzades per la AEPD: TI-00032-2014_Resolucion-de-fecha-09-05-2014.

Responsables de serveis d’analítica web: la pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per Google LLC. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la pàgina, sempre i quan hagi acceptat l’habilitació de les esmentades cookies a través del panel de configuració.

Drets dels interessatsPot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supresió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a la direcció indicada anteriorment.
Té dret a retirar el consentiment prestat quan el tractment estigui basat en aquest.
Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es) si considera que els seus drets no han estat degudament atesos.

S’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu de l’usuari i el de la pàgina. D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

Per a verificar que es troba en un entorn segur, pot:

Qualsevol canvi realitzat en la política de privacitat i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de manera oportuna, podent-se afegir, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan s’estimi necessari.

En cap cas es modificaran les polítiques ni pràctiques per a fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals sense el consentiment previ dels interessats.