Residentes conversan con una responsable sobre las condiciones de la residencia

Gestionar correctament l’ingrés d’una persona gran en una residència és un factor crucial per a garantir una transició càlida i segura cap a aquesta nova etapa de la vida.

Una bona gestió en aquest procés comença des del primer contacte amb la residència. En aquest moment, si és possible, és important que la persona que ingressarà acompanyi als familiars que realitzen la cerca i les gestions, per a reduir l’ansietat i la incertesa.

El moment del trasllat és una experiència que té un alt càrrec emocional, ja que suposa un gran canvi vital, per la qual cosa, com a centre residencial, és essencial oferir informació detallada tant a familiars com al futur o futura resident sobre les instal·lacions, els serveis i els programes d’atenció, així com establir una comunicació oberta i transparent. Això permet dissipar temors i generar confiança en el procés de canvi.

La gestió de l’ingrés ha d’incloure una participació de tot l’equip tècnic des del model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP); recollint les preferències, experiències o vivències de la persona per a afavorir la transició i oferir una atenció personalitzada.

L’adaptació dels majors a la residència

L’adaptació al nou entorn pot resultar desafiadora, especialment per a aquells que han viscut gran part de la seva vida en les seves llars. Una gestió efectiva implica la creació de programes de benvinguda que integrin als nous residents en la comunitat; fomentant la interacció social i proporcionant activitats adaptades als seus interessos i necessitats.

Residentes bailan en el comedor de la residencia

La participació dels familiars en aquesta primera etapa és fonamental i ajudarà a generar un vincle que permeti l’acompanyament, un espai d’escolta, de lliure comunicació i de suport mutu. La família ha de sentir-se part activa del procés i que compta amb el suport d’un professional de referència.

La formació contínua del personal de la residència és clau per a assegurar una atenció de qualitat. La sensibilitat cap a les necessitats específiques de cada resident, així com l’empatia i el respecte, són fonamentals per a construir relacions sòlides i fomentar un ambient acollidor.

En conclusió, la importància d’una bona gestió en l’ingrés i l’adaptació de les persones majors en residències no pot subestimar-se. En MGS som plenament conscients i treballem perquè la transició a les nostres residències sigui càlida i segura no sols contribueixi al benestar dels nostres residents, sinó que també alleugi les preocupacions de les famílies, establint les bases per a una experiència en la qual la qualitat de vida i la cura són prioritaris.

 

Irene González

Treballadora Social