Persona muestra apoyo al dar la mano a un paciente encamado

Les cures pal·liatives en geriatria són un abordatge que es dona en determinades situacions i que requereix d’una bona gestió.

Perdre a un ésser estimat, ja sigui un familiar, un amic o un conegut és una situació molt dura per a la qual moltes persones no se senten preparades. La veritat és que és un moment vital natural i abans que arribi hem de procurar viure moments especials amb els nostres éssers estimats, ja que aquests són els records que quedaran per sempre en la nostra memòria.

Hem de procurar que totes les persones, i especialment aquelles que es troben en les seves últimes etapes, puguin tenir qualitat de vida fins al final, evitant, en la mesura que sigui possible, qualsevol tipus de patiment tant per a la persona com per a la seva família.

En aquest sentit és molt important abordar la situació a través de les cures pal·liatives.

Què són les cures pal·liatives?

Les cures pal·liatives conformen un enfocament especial de cura a les persones per a millorar la seva qualitat de vida i la de la seva família en el moment en què s’enfronten a problemes associats amb malalties potencialment mortals amb l’objectiu d’assegurar un final digne.

Solem associar les cures pal·liatives a malalties oncològiques, però també entren en joc en altres moments, com en el cas de les malalties cròniques-degeneratives: Alzheimer, Parkinson, ELA…

Enfermera ayuda a paciente a incorporarse

Un altre tema important és que no sols s’ofereixen en l’etapa de final de vida, sinó que poden arribar a proposar-se com a atenció general per a pacients en situacions de malaltia avançada o de fragilitat i/o vulnerabilitat.

Quins són els objectius de les cures pal·liatives?

En les últimes dècades ha augmentat considerablement l’esperança de vida i amb això s’ha retardat l’edat d’aparició de moltes malalties.

El segment de població comprès entre els 70 i els 90 anys és en el que es produeix un augment de les malalties cròniques i, per tant, de la necessitat d’aquestes cures.

Per aquest motiu, es requereixen professionals sanitaris que abordin aquestes cures des d’un moment primerenc després del diagnòstic de la malaltia crònica i/o terminal, amb diferents objectius:

  • Donar atenció domiciliària, en centres sanitaris, en hospitals…
  • Assegurar qualitat de vida, confort, cura integral i benestar.
  • Alleujar símptomes, sentir, respectar, compartir, acollir, acompanyar a la persona, fins al final i a la seva família.
  • Millorar el benestar físic, psíquic i social.
  • Reduir les hospitalitzacions innecessàries, derivades de problemes de salut irreversibles, on el tractament ja no millora o reverteix aquesta patologia.
  • Donar suport a la persona cuidadora.

L’inici de les cures pal·liatives

Quan es diagnostica una malaltia terminal o malaltia crònica irreversible i es recomana iniciar les cures pal·liatives, ja sigui en una residència, en un hospital o fins i tot en un domicili, és important comptar amb tota la informació per a poder prendre decisions, evitar confusions i conflictes i poder establir un vincle de confiança i comunicació amb els professionals.

Auxiliar conversa con una familia formada por una hija y su madre

Cada cas és diferent, per això des de MGS Sèniors mai perdem de vista l’objectiu de les cures pal·liatives en geriatria, que és el d’assegurar la qualitat de vida dels nostres residents amb cures centrades en la persona.

 

Si pots CURAR, cura.

Si NO pots CURAR, alleuja.

Si NO pots alleujar, consola.

Si NO pots consolar, acompanya.

Virgínia Henderson

Carmen Martín

Infermera