Auxiliar acompaña a una residente a dar un paseo por el jardín

El foment de l’autonomia en la tercera edat és un aspecte bàsic en els centres residencials.

Promoure l’autonomia dels residents és molt beneficiós, ja que permet que els usuaris mantinguin la seva independència, convertint-los en els principals protagonistes de les decisions sobre la seva pròpia vida i fent-los sentir valorats i respectats.

Beneficis del foment de l’autonomia

En el costat emocional, promoure la independència afavoreix l’autoestima i l’autoconfiança dels residents, permetent-los exercir control sobre la seva vida i generant un sentiment de dignitat. Això els ajuda a mantenir la seva identitat i la seva autonomia personal.

A nivell social, fomenta la participació activa en la vida quotidiana i social de la residència. Això contribueix a millorar la qualitat de vida i el benestar general dels més grans, que manifesten més felicitat i satisfacció quan tenen la llibertat de prendre decisions i actuar d’acord amb els seus propis interessos i preferències.

Finalment, el manteniment de l’autonomia en les seves activitats de la vida diària, tant bàsiques com instrumentals, implica la realització d’exercicis que mobilitzen els principals grups musculars, mantenint les habilitats físiques, un millor control motriu, coordinació i to muscular.

Auxiliar atiende a una residente que está a punto de desayunar

En resum, l’autonomia de les persones en la tercera edat en residències és important perquè els permet mantenir la seva independència, autoestima i dignitat, promovent el seu benestar. Per això, els professionals de la salut i de la cura de MGS Sèniors fomenten i respecten l’autonomia dels residents, atenent les seves necessitats i preferències, garantint així una atenció centrada en la persona.

 

Ingrid Valero Rodríguez

Terapeuta Ocupacional