L’atenció al malalt crònic en una residència és un dels pilars de la cura als nostres ancians i precisa que el seu personal estigui format en la seva atenció.

Cal destacar que més del 63 % de la mortalitat es deu a malalties cròniques, sense comptar l’elevat percentatge de limitacions i malestar, físic i cognitiu, que produeixen. Aquestes dades, facilitats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ens donen una idea de com d’importants són les malalties cròniques.

Saber què entenem per malaltia crònica, per malalt crònic, les seves cures, atencions i característiques són els objectius d’aquest article.

Què significa el terme malalt crònic?

Una malaltia crònica es caracteritza per ser una malaltia de llarg recorregut i de progressió lenta. No té per què ser mortal i el seu pronòstic de curació és a llarg termini. Poden ser limitants i produir un gran cansament per a la persona que la pateix, no obstant, cadav vegada hi ha més tractaments que en podem alleujar els símptomes.

Aquests tractaments es basen tant en medicaments com en teràpies: fisioteràpia, exercici físic, teràpia ocupacional, psicologia… En resum, la malaltia crònica precisa d’un abordatge multidisciplinar.

En persones ancianes es pot donar el fet de què pateixin més d’una malaltia crònica, amb la qual cosa la seva atenció precisa de més vigilància.

A continuació, un petit llistat de possibles malalties cròniques en ancians:

  • Diabetis
  • Hipertensió
  • Osteoporosi
  • Alzheimer
  • Asma
  • Hipertensió pulmonar

El malalt crònic asimptomàtic

Quan ens referim a un malalt crònic asimptomàtic, esmentem una persona que pateix una malaltia crònica que en la seva etapa inicial no presenta símptomes, entenent símptoma com el signe d’alarma de qualsevol malaltia, pel qual a vegades podem obtenir un diagnòstic.

Amb malalties cròniques com la hipertensió o l’osteoporosi, que són silents, és a dir, no donen símptomes fins que ja estan en un estadi més avanát, cal vigilar molt.

La prevenció és bàsica per a combatre gran part de les malalties cròniques, i el triangle format per exercici físic, dieta equilibrada i vida activa sol ser el més encertat per a això.

El malalt crònic complex

Definim al malalt crònic complex com aquella persona que pateix més d’una malaltia crònica, associada també a alguna malaltia aguda i una situació global de fragilitat.

Aquest tipus de malalt precisa d’una atenció més professional si cap, tenint en compte la bona coordinació dels diferents especialistes.

Solen ser persones amb un número alt de presa de medicaments, sensibilitzades, amb una vida funcional i social limitada, la qual cosa comporta que el seu cuidador/a principal, en la major part de casos un familiar proper, precisi d’ajuda profesional.

Com veurem més endavant, en aquests casos, a més de cuidar al malalt crònic, és imprescindible cuidar al cuidador, el pilar de les atencions a la persona malalta. Així i tot, vegem a continuació quines han de ser les atencions al malalt crònic.

L’atenció a les necessitats específiques del malalt crònic

Segons El Periódico de la Farmàcia, publicació líder en el sector farmacèutic, el 72 % de la població major de 65 anys pateix alguna malaltia crònica.

A més, i aquesta dada també és molt important, la mitjana de malalties cròniques que pateix cada persona és de 4 al mateix temps.

Per tant, l’abordatge de les necessitats específiques del malalt crònic es fa imprescindible, encara més en un entorn com el d’una residència d’ancians.

Com a resum podem dir que l’abordatge d’aquesta mena de pacients es basa en dues columnes clarament complementàries: la medicació i l’adequació de l’estil de vida.

La medicació: alerta a consumir més de 7 medicaments

Referent a la medicació, tal com comentàvem anteriorment, el malalt crònic ancià sol consumir una alta quantitat de fàrmacs.

Encara que cadascun sigui l’idoni per a cada malaltia crònica, és bàsica la bona coordinació per a evitar els efectes adversos de la polimedicació.

Es considera a una persona polimedicada a aquella que pren més de 7 fàrmacs, amb el que pot suposar un risc elevat de patir efectes adversos per la combinació de medicaments i els seus principis bàsics.

El control i seguiment per part del metge de família de tota la situació de l’ancià és de vital importància per a controlar tant els beneficis com els efectes adversos de la medicació.

L’estil de vida saludable, bàsic per al malalt crònic

Anteriorment ja hem comentat com d’important és per a qualsevol de nosaltres portar un estil de vida saludable. En les persones afectades encara més.

No és fàcil canviar d’estil de vida, i més a una certa edat. I ho volem deixar clar; es pot! Més encara; es deu!

En els malalts crònics és del tot necessari, pel bé comú, que la persona es faci amb les regnes de la seva vida quan parlem de salut.

A qualsevol edat és possible un canvi d’estil de vida. Es pot trigar més o menys, però s’aconsegueix.

La base d’un bon estil de vida és mantenir una vida activa, realitzar exercici físic de manera regular, un somni reparadoruna bona dieta, equilibrada i justa.

Suport psicològic al malalt i la seva família

Patir més d’una malaltia crònica comporta no sols un desgast físic, sinó també psicològic, sobretot per a la persona que cuida al malalt crònic, el cuidador principal.

Donar la confiança a la persona malalta de què pot controlar els símptomes de la malaltia és crucial per a gaudeixi d’una vida plena. Donar ànims i acompanyament és vital.

Referent al cuidador principal d’un malalt crònic, és imprescindible seguir aquestes petites indicacions:

  • Seguir un pla de cures i activitats. El control del temps dona molta seguretat.
  • Realitzar exercici físic mínim tres vegades per setmana, encara que sigui mitja hora. Els beneficis psicològics són molt importants.
  • Descansar. Dormir és una de les millors ajudes per a tenir cos i ment en un bon estat.

En MGS Seniors estem preparats al màxim per a cuidar al malalt crònic i tota la seva complexitat. No dubtis a contactar amb nosaltres si creus que podem ajudar-te.