Els tallers per a gent gran són una de les teràpies no farmacològiques més eficaces per a tenir un bon envelliment, tant en salut física com mental.

La vellesa és un període de canvis constants, sobretot relacionats amb el temps d’ocupació: amb la jubilació apareix un espai de temps que fins avui moltes generacions no han sabut omplir.

Aquests espais buits, sense activitat, són precursors de mals hàbits, com poden ser el sedentarisme, i provocar malalties que afecten a la capacidad funcional de les persones grans o, fins i tot, depressió.

Tal i com ho estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per a un envelliment saludable es necessita tenir salut i una participació en la societat, relacions socials i activitats que omplin els buits ocasionats per la jubilació.

Per això, en aquest article parlem dels tallers per a gent gran: quins són els seus objectius, quines àrees treballen? En veurem alguns exemples.

Per què es beneficiós per a la gent gran fer tallers?

Anteriorment fèiem esment a això: la pèrdua d’ocupació, de rol social, la sensació de ser una «nosa» en lloc de ser útil, acaba incidint en els nostres majors, tant física com mentalment.

Els objectius principals dels tallers per a les persones grans són tres:

 • Estimular i mantenir l’estat físic de la persona.
 • Fomentar nous aprenentatges per a estimular al màxim la cognició i, sobretot, la memòria.
 • Mantenir, o si potser establir, relacions socials amb l’entorn per a afavorir l’autoestima i el rol social (la necessitat de mantenir un lloc en el món).

A més, una altra funció d’aquests tallers per a majors és la distracció, l‘entreteniment  i la diversió. Els estudis recents demostren que, gràcies a la diversió, l’estimulació i l’aprenentatge són més profunds, més intensos i de major durada.

Tallers per a persones grans en residències i a casa

Tal com hem vingut explicat en aquest article, és important per a l’ancià poder realitzar tallers que estimulin les tres àrees de la persona: física, cognitiva i social.

De tallers existeixen de tota mena. Alguns es realitzen en les residències, com podràs veure en els blogs específics de les nostres residències, i d’altres es fan a casa o en centres de dia per a gent gran.

Remarcar que hi ha una diferència important entre els tallers fora de casa i a casa: l’objectiu dels tallers o activitats a casa és reforçar aspectes treballats fora de casa.

L’ésser  humà és un ser social, necessita del contacte amb la resta de persones per a sentir-se valorat. Aquest aspecte és molt important en les persones grans. Per això, és vital que realitzin activitats fora de casa.

La combinació d’exercicis o tallers, sigui a casa o en un centre residencial, de diferent tipus, tant físics com cognitius, és la clau per a aconseguir una rutina i una adherència a les activitats molt beneficiosa per a l’ancià. Així aconseguirem que tant el deteriorament físic com cognitiu aparegui més tard, donant a la persona l’oportunitat de poder gaudir plenament de l’etapa de la vellesa.

Beneficis dels tallers per a gent gran

Són múltiples els beneficis dels tallers per a gent gran. Hem realitzat una recopilació d’aquells més importants:

 • Millora de l’estat anímic.
 • Aument de l’autoestima i l’estima a un mateix.
 • Reducció del sentiment de solitud, proporcionant vincles socials amb l’entorn.
 • Estimulació i enfortiment de la memòria, tant de la memòria de treball com de la remota.
 • Elevació del sentit de la percepció, fent a la persona més conscient de la realitat.
 • Desenvolupament i o augment de la capacitat estètica i artística.
 • Manteniment de les capacitats cognitives i funcionals actives i en funcionament.
 • Producció de diversió i, per tant, també d’aprenentatge.
 • Estimulació i afavoriment de l’envelliment actiu.

Tipus d’activitats en els tallers per a gent gran

Com hem vist anteriorment, els tallers per a gent gran abasten els tres àmbits de l’ésser humà: el físic, el cognitiu i el social. Per tant, aniran replets d’activitats que comportin l’estimulació  i el treball dels tres àmbits, ja sigui individualmente o combinats.

Existeixen múltiples activitats, tantes com persones. Saber quins són els objectius de cadascuna, fer la millor combinació possible i que el taller sigui divertit és la clau per a que la persona major es mantingui activa.

A continuació expliquem 4 grans grups de tallers per a gent gran, segons el seu objectiu, i alguns exemples d’activitats.

Envelliment actiu: memòria i desenvolupament de l’autonomia

Són diversos els tallers que ajuden els ancians a gaudir d’un envelliment actiu i saludable.

Des de les diverses activitats de gimnàstica, a l’aire lliure o en gimnasos, passant per caminades, jocs com la petanca, balls de saló, etc. Són tallers ideals per a fomentar la capacitat física, l’equilibri i la força.

Així mateix, activitats relacionades amb l’enginy com els jocs de taula, els mots encreuats i passatemps, formen part de tallers ideals per a treballar la concentració, l’atenció i la capacitat cognitiva. A més, totes aquestes activitats faciliten les relacions socials, imprescindibles per a un envelliment actiu ideal.

Desenvolupament emocional i alegria

Les emocions són el motor de la vida. Fomentar l’estímul de les emocions, els records i també l’alegria és un dels objectius dels tallers per a majors.

Hi ha moltes maneres de treballar aquest aspecte emocional. L’última tendència, que ja s’està aplicant en les residències MGS Seniors, és la de la realitat virtual.

Gràcies a unes ulleres de realitat virtual els nostres residents poden experimentar sensacions molt realistes per als sentits, principalment la vista i l’oïda, i, a més de generar emocions positives molt intenses, també té aplicacions per a treballar la mobilitat física i el benestar cognitiu.

Lectoescriptura i desenvolupament cognitiu en persones grans

El foment de la lectura i de l’escriptura és necessari per a una bona estimulació dels nostres majors.

L’acció d’escriure i llegir, a part de fomentar l’atenció i la coordinació oculomotora, ens ajuda a mantenir un vocabulari que facilitarà mantenir converses i relacions socials.

El treball es realitza des de passatemps, a cicles de fitxes que treballen sèries numèriques, frases populars, etc.

Tallers amb «sentit de vida»

Per a que existeixi una veritable adherència als tallers per a majors, aquests han de tenir «sentit de vida». Per «sentit de vida» ens referim a tallers relacionats amb la vida, aficions o  gustos de la persona gran.

L’objectiu és aconseguir la motivació necessària per a que la persona major realitzi els tallers de manera regular i li trobi un sentit, decidint  continuar amb la tasca.

Com has pogut llegir en aquest article, els tallers per a gent gran són necessaris per a un envelliment actiu i saludable i, per això, en les residències MGS Seniors treballem amb professionals que ens ajuden a mantenir-nos en forma. Abans de començar qualsevol taller et recomanem consultar qualsevol dubte amb el teu metge.